DC FanDome разделят, из-за конфликта, а в Batman: Gotham Knights объявили героев